Partnereinknek

Partnereinknek

A pillekő projekt számos résztvevő aktivizálására kínál alkalmat, akik kölcsönösen előnyösen hasznosíthatják a program adta lehetőségeket. A pillekövek készítésénél a következő partnerek jelenlétére számítunk:

– oktatási intézmények: a Pillekő projekt többszintes célrendszerében a legfelső szinten a környezeti nevelés, tudatformálás áll. Az eddigi tapasztalataink is alátámasztják, hogy a legfiatalabb (alsós általános) korosztály a legfogékonyabb az új gondolatokra, megoldásokra, de célunk eljutni minden korcsoporthoz. Az iskolásokat a „Gyűjtsd, készítsd, használd!” ciklus folyamatában ösztönözzük aktív, participatív módon a tudatos életmódra, miközben megtapasztalják az alkotás örömét s a közösség által használható térbútorokat készítenek. Ezért programunkat olyan pedagógusok figyelmébe ajánljuk, akik felismerve a 21. század legnagyobb kihívását, feladatuknak érzik a jövő generációjának környezeti érzékenységének növelését.

– önkormányzatok: elsősorban finanszírozó és közvetítő szerepet töltenek be programunkban, forrást biztosítva a résztvevő iskoláknak és helyet adva egyes elkészült alkotásoknak a rendelkezésükre álló közterületen (például: Moszkva tér és Flórián tér, Budapest). Meggyőződésünk, hogy az így elhelyezett színes, organikus formák, térbútorok javítják a városképet, emellett mint közösségi alkotások elmélyítik az emberek kapcsolatát a közterülettel. Az önkormányzat, mint az értékes lokális információ birtokosa fontos koordináló, összekötő funkciót tölt be, profitálva a program végtermékét jelentő alkotásokból. Várjuk olyan önkormányzatok jelentkezését, amelyek meglátták a lehetőséget a Pillekő projektben és kívánják, hogy városuk közösen, aktívan megmozduljon a környezetért.

– vállalatok: a Pillekő projekt, mint közösségi alkotás, művészetterápia, illetve mint egyedülálló kommunikációs csatorna remek lehetőséget teremt vállalatok, gazdasági szereplők és civil szervezetek számára. Tapasztalataink szerint a programjainkon részt vevő csoportokban erősödik a belső kohéziós erő, miközben a csapattagok felszabadultan oldanak meg kreatív, tervezési feladatokat, ezért projektünk vállalati csapatépítésre is alkalmas (pl.: Környezetvédelmi Minisztérium egy csoportja). Mindemellett a vállalatok társadalmi felelősségvállalása adta kereteken belül lehetőség nyílik a projekt által képviselt értékek (újrahasznosítás, környezeti tudatformálás, közösségi alkotás) melletti elkötelezettség kommunikálására a vállalat ügyfelei felé. A Pillekő projekt minden támogatás esetében a média megjelenést garantálja, illetve a vállalat logójának Pillekőből való elkészítésére is van lehetőség.

Pillekő
hu_HU
en_US